gluszyna.pl Osiedle G?uszyna w Poznaniu - Strona g?ówna [www.gluszyna.pl]

gluszyna.pl
Title: Osiedle G?uszyna w Poznaniu - Strona g?ówna [www.gluszyna.pl]
Keywords: Osiedle G?uszyna,osiedle Poznań,G?uszyna,G?uszynka,poznań g?uszyna,g?uszyna poznań,dolina g?uszynki,gluszyna,poznań dzielnice,dzielnice poznania,parafia g?uszyna,Baza F-16,dzielnice poznania mapa,map...
Description: Osiedle G?uszyna w Poznaniu – cz??? miasta Poznania i osiedle administracyjne, w po?udniowo-wschodnim krańcu miasta.Osiedle po?o?one jest pobli?u rzeczki G?uszynki.Najstarsze wzmianki o wsi G?uszyna pochodz? z Kronik Jana D?ugosza, który wymienia j? przy okazji opisu najazdu Krzy?aków w 1331 roku n...
gluszyna.pl is ranked 24706692 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,880. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. gluszyna.pl has 43% seo score.

gluszyna.pl Information

Website / Domain: gluszyna.pl
Website IP Address: 77.55.124.68
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl

gluszyna.pl Rank

Alexa Rank: 24706692
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gluszyna.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,880
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $236
Yearly Revenue: $2,880
Daily Unique Visitors 726
Monthly Unique Visitors: 21,780
Yearly Unique Visitors: 264,990

gluszyna.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 06:17:01 GMT
Server Apache/2

gluszyna.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Osiedle G?uszyna 2 1.53%
osiedle Poznań 0 0.00%
G?uszyna 3 1.14%
G?uszynka 0 0.00%
poznań g?uszyna 0 0.00%
g?uszyna poznań 0 0.00%
dolina g?uszynki 0 0.00%
gluszyna 1 0.38%
poznań dzielnice 0 0.00%
dzielnice poznania 0 0.00%
parafia g?uszyna 0 0.00%
Baza F-16 0 0.00%
dzielnice poznania mapa 0 0.00%
map... 0 0.00%

gluszyna.pl Traffic Sources Chart

gluszyna.pl Similar Website

Domain Site Title

gluszyna.pl Alexa Rank History Chart

gluszyna.pl aleax

gluszyna.pl Html To Plain Text

Osiedle G?uszyna w Poznaniu - Strona g?ówna [www.gluszyna.pl] O nas O osiedlu O osiedlu Lokalizacja Atrakcje Kontakt Wa?ne kontakty Rada osiedla sprawd? co robimy sk?ad rady uchwa?y dokumenty ZDJ?CIA informacje nowo?ci Aktualno?ci Og?oszenia Archiwum Media o nas Pogoda MPK Ciekawe strony INSTYTUCJE STOWARZYSZENIA, FIRMY LOTNIK 1997 Pń seniorzy SBP62 Firmy Lekarze Na osiedlu strony zwi?zane z osiedlem Nasza parafia Ogródki dzia?kowe zespó? szkó? przedszkole 31.BLT OSP G?uszyna galeria fotki z naszego osiedla plener zabudowa osiedle G?uszyna 2014 ciekawe Strona g?ówna | ? Aktualno?ci z naszego osiedla Przebudowa ulicy Sypniewo (na odcinku miedzy ulica Silniki i Malarsk? (p?tla autobusowa) Od 1 lipca rozpocznie si? przebudowa ulicy Sypniewo (na odcinku miedzy ulica Silniki i Malarsk? (p?tla autobusowa). Przebudowywany odcinek b?dzie dost?pny dla kierowców, ale b?d? oni mogli porusza? si? tutaj tylko jednym pasem w dwóch kierunkach. Ruchem sterowa b?dzie sygnalizacja lub pracownik. - Od 2 do 14 lipca w czasie wycinki drzew ruch b?dzie chwilowo wstrzymywany w obu kierunkach. Od 6 lipca (?roda) do końca pa?dziernika 2016 roku skróceniu ulegn? linie autobusowe nr 58 i 247. Wszystkie prace maj? potrwa? do końca pa?dziernika. / Krzysztof Stobieniecki / Nieodp?atna pomoc prawna. / Krzysztof Stobieniecki / CZ?ONKOWIE MIEJSKIEJ RADY SENIORóW PE?NI? DY?URY JE?LI MASZ: JE?LI MASZ: K?OPOTY Z URZ?DAMI, TRUDNO?CI W DOMU POTRZEBUJESZ: WSPARCIA I RADY, POMOCY PRAWNEJ MASZ POMYS?: JAK POMóC SENIOROM, JAK ROZWI?ZA? ICH K?OPOTY, LUB TYLKO PRAGNIESZ PODZIELI? SI? Z KIM? SWOIMI PROBLEMAMI PRZYJD? DO NAS!!! CZ?ONKOWIE MIEJSKIEJ RADY SENIORóW PE?NI? DY?URY: We wtorki w godzinach 12:00 – 14:00 w sali nr 52 w Urz?dzie Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17/19 zob. harmonogram dy?urów na stronie MRS LUB NAPISZ DO NAS NA ADRES: Miejska Rada Seniorów ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań tel. (61) 878 58 54 rada_seniorow@um.poznan.pl PONADTO ZNAJDZIESZ NAS NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.mrs.poznan.pl oraz na Twitterze: http://twitter.com/MrsPoznan / Krzysztof Stobieniecki / wró? / do góry Copyright ? 2013 by InterLaNet Dariusz Ludwikowski

gluszyna.pl Whois

Domain Name: GLUSZYNA.PL